fbpx

Sofinanciranje za projekt Digitalizacija poslovnih poti podjetja

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

 

Podjetje Maton d.o.o. je na javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt: Digitalizacija poslovnih poti podjetja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Operacija: »Digitalizacija poslovnih poti podjetja« zajema:

  • Izdelavo video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem
  • Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami

Namen in cilj operacije je blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju internacionalizacije poslovanja, ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo izdelkov/storitev na tujih trgih.

Za operacijo smo prejeli sofinanciranje v višini 9.940,00 EUR.

Javni poziv za izbor operacij financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni poziv za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Paste your AdWords Remarketing code here
Italy